Papieren kerstster / Paper star

Op verschillende sites een mooie ster gezien, en deze ben ik zelf ook gaan maken.

/ On several sites I’ve seen a lovely paper star, I was inspired to make it myself too.

Bronnen / sources:

Craftideas.info

Hier gaan we dan. Ik heb eerst een vierkant gemaakt van een A4 vel. Ik heb niet het sjabloon uit de tutorial van Craftideas gebruikt, ik heb mijn eigen sjabloon gemaakt. Ik heb het vierkant in 12 stukken verdeeld, dus welke maat je vierkant ook is, verdeel de lengte (L) door 12 en teken steeds kleinere vierkanten met die maat. Teken een diagonale lijn van de ene hoek naar de andere. Nu weet ik even het nederlandse woord voor “offset” niet, het is een tekenterm. Daarmee wordt bedoeld dat je de lijn op een afstand x van de oorspronkelijke lijn herhaalt. Doe dit met de diagonaal, teken een paralelle lijn op 1/12L aan beide zijden van de diagonaal. Het papier tussen deze twee laatste lijnen is de “ruggegraat” van je ster.

So here we go. I first made a square out of an A4 sheet of paper. I didn’t use the template of the tutorial above, but just drew my own lines. I divided the square into 12 sections, so whatever size your square is, divide the length of the sides by twelve and draw smaller rectangles. Draw a line from one corner to the opposite corner on the far end. Now, offset that line 1/12th of the length of the side of the square to both sides. The paper between those lines will be the “backbone” of the star.

Gum de lijnen op de ruggegraat uit om fouten bij het snijden te voorkomen. Afhankelijk van je voorkeur kan je het sjabloon nu overtrekken met een marker en het op deze manier gebruiken als sjabloon (via carbonpapier overtrekken op het uiteindelijke papier), of je kan het sjabloon nu al uitsnijden en dit bovenop je papier leggen en dan weer snijden. Ik heb dit laatste gedaan, zodat ik geen potloodlijnen op mijn sterrepunt zou hebben.

Erase the lines inside the backbone, to avoid cutting mistakes. Depending on your preference, you can either trace the lines with a black marker so you can retrace the template onto your piece of paper, or you can cut the template and lay it on your piece of paper and cut the paper then. I used the last way, so I didn’t end up with lines on my star-paper.

Mijn eerste vierkant was nogal groot. Te groot. Daarna heb ik een klein vierkantje gemaakt van het restje A4. Dat was weer te klein. Toen begon ik te variëren, Ik maakte gebogen lijnen. Dat zag er aardig uit maar het verschil met rechte lijnen was niet zo groot. De kans om verkeerd te snijden is groter en het tekenen kost meer moeite, dus ik maakte nog maar een recht vierkant. Deze keer was de maat goed.

My first square was rather big. Too big. Then I made a small square from the remains of the A4. That was too small. Then I started making a variation, I put curves in the rectangles. That was kind of nice, but the effect was not that great. I mean, it didn’t look terribly different from the straight lined model and it took lots more time and had more room for errors, so I made another square. This time, the size was right.

Ik maake mijn sjabloon, sneed 7 vierkanten uit en lijmde iedere punt in elkaar. Ik had 1 extra vierkant, ik rekende op 6 voor de ster.

I made my template, cut out 7 squares, and glued them up. I had 1 extra square, I was counting on 6 squares for the star.

Ik rolde twee hoeken tegelijk op, beginnen bij de buitenste en dan eentje overslaan en die daarna mee oprollen. I rolled two corners at a time, start with the outermost square, skip one and roll the next one along.

Ik heb de onderkanten van de punten niet aan elkaar gelijmd zoals in de tutorial. Ik heb een gat in de onderkant gemaakt en daar een stukje bloemdraad doorheen gedaan. Daarna heb ik de zijkanten van de punten aan elkaar gelijmd. Ik heb niet goed op de orientatie van de punten gelet toen ik ze aan de draad reeg, dat had ik wel moeten doen. Nu heb ik een buiten-vierkant aan een 2e buitense vierkant moeten lijmen, dat ging niet altijd even makkelijk.

didn’t glue the bottom together like the tutorial, I punched a hole through it and put a piece of iron wire through it. Then I glued the sides together. I had not paid attention to the orientation of the points when I put them on the wire, I should have done that. Now I glued an outer-square against a 2nd outer square. Outer-square on outer-square would be easier gluing I think.

Uiteindelijk stonden de punten wat onder spanning en de lijm liet los. (Ik was te ongeduldig om het goed te laten drogen voordat ik de laatste punt wilde lijmen.) Ik heb een 7e punt toegevoegd om de spanning te verminderen.

In the end, there was quite some tension on my star, and the glue let go (I was too impatient to let it dry properly before trying to glue the last one in place). I added a 7th point.

Ik heb de ster bespoten met een sneeuw-spray die ik al heel lang had staan. 7 jaar? Langer? Ik had het nog nooit gebruikt. Dat had ik ook nu niet moeten doen, want het “droogt” niet. Het is makkelijk verwijderbaar, te makkelijk: Ik kan het nu nog van de ster afvegen. Ik had mooier papier moeten gebruiken of zoals ik eerst dacht, de punten with spuiten met gewone witte verf. Ach ja, volgend jaar weer.

Then I sprayed it with a can of some kind of snow stuff which I had for aaaages (dunno, 7 years?) and have never used before. I shouldn’t have used it now either, as it doesn’t dry. I can still wipe it off easily now. I should have used prettier paper or spraypainted it white on the edges. A well. Next year.

Als laatste nog wat glitterlijm toegevoegd. Er lagen wat stripjes papier om me heen die een beetje krulden, dat zag er wel leuk uit. Ik heb ze nog iets meer gekruld en aan de punten gelijmd. Klaar! En het ziet er niet eens zo slecht uit!

I added some sprinkleglue. I had some pieces of paper lying around which where a bit curly, I curled them some more and glued them to the points. Star done! And it doesn’t look all too bad I think!