Unlock your creativity – Verjaardagskaart in paars en roze- birthdaycard in purple and pink

Deze verjaardagskaart heb ik voor mijn zus Kim (www.viltalakim.com) gemaakt. Ze houdt van de heldere intense kleuren zoals paars en roze, dus ik heb karton in die kleuren uitgezoch. Dit jaar staan haar een aantal spannende dingen te wachten, namelijk misschien een reis naar Brazilië om daar workshops te geven, en een al geboekte reis naar India met haar familie maar ook voor het vilten. Haar droom is om haar baan als leraar te kunnen stoppen en om zich volledig te focussen op haar viltkunst, en om daarmee de kost te verdienen. / This birthdaycard was made for my sister Kim, from Viltalakim.com. She loves bright colours like purple and pink, so I started by selecting cardstock in that colour. This year her has a lot of exciting things for her in store, with a possible trip to Brazil and a definite one to India for her crafting. Her dream is to quit her dayjob as a teacher and become a fulltime feltartist, to make a living with her art.


De kaart begint vrij georganiseerd van links. Naar rechts toe wordt het allemaal wat chaotischer. Het idee hierachter is dat het dagelijks leven veilig is omdat het bekend is, maar dat kan ook begrenzend werken. Het creëert onzichtbare grenzen aan je horizon, grenzen waar je je niet bewust van bent want het zijn grenzen gecreëerd door je gewoontes, je routine en de veiligheid van het bekende.
The card starts out quite organized, from the left side. As you go to the right it  gets more chaotic. The idea behind this is that daily life is safe because it’s known, but can be restricting. It creates invisible boundaries on your horizon, boundaries you’re not aware of because it’s boundaries of habits, of “being used to”, of routine and of the safety of the known.

Een verandering maken in je levensloop kan voelen alsof de grond onder je beweegt, je stabiele leven is misschien plotseling ineens heel kwetsbaar. Het is weer het grote onbekende, chaos, wat beangstigend kan zijn en een reden voor mensen is om geen nieuwe dingen te proberen. Het weerhoudt mensen ervan om een nieuwe stap te maken of om hun leven om te gooien. Mijn zoontjes kruipt nu als een speer en is bezig met te leren hoe hij moet staan, zijn wereld verandert een hoop en vaak deze eerste paar jaar. Hij ziet de limieten of grenzen nog niet, hij staat open voor nieuwe ervaringen. Natuurlijk kan dit beteken dat je jezelf pijn doet (van de commode afvallen omdat je niet weet dat eraf vallen pijn doet; dat is nog niet gebeurt maar hij probeert zichzelf soms wel zo ongeveer te lanceren!), maar het betekent ook dat je je grenzen verlegt en misschien iets bereikt waarvan anderen dachten dat het onmogelijk was. Het besef dat iets niet mogelijk is is simpelweg niet aanwezig, en daarom is de kans dat het lukt groter. Dat is ook waarom soms leken de beste ideeën hebben, ze worden niet gelimiteerd door hun kennis over het onderwerp. / To make a shift in your lifepath can feel like the ground is moving, your stabile life is suddenly maybe fragile. It is the big unknown again, chaos, which can be scary and a reason for people not to try new things. It prevents people from taking a new step or turn their life around. My little boy is speed-crawling now and learning to stand, his world is changing a lot these first few years. He doesn’t see the limits or boundaries yet, he is open to lots of new experiences. Ofcourse, it means you might get hurt (falling off a dressing table because you don’t realize dropping off it hurts – luckily that didn’t happen yet but he still tries to hurl himself off it), but it also means you stretch your limits and might even realize something others thought where impossible. The notion of something being impossible is simply not there, and therefor the chance to succeed is a lot bigger. That is why sometimes people who do not have knowledge of a certain matter come up with the best ideas, because they are not restricted by their knowledge of things (about that matter) that do not work.

Terug naar de kaart. Chaos dus – het kan beangstigend zijn, het kan betekenen dat je gekwetst raakt of dingen op moet geven die je dierbaar zijn, of dat je een zekere stabiliteit verliest, maar het maakt het ook nieuwe creaties mogelijk, nieuwe ideëen. Het vernietigt de grenzen van routine, het “gewone”. Het opent je ogen voor het ongewone, voor nieuwe dingen, inzichten en mogelijkheden./ Back to the card. So about chaos – it can be terribly scary, it can mean you get hurt or you have to give up things that are precious, or lose a certain stability, but it also enables the creation of new things, new ideas, it destroys the boundaries created by routine, safety, and “the usual”. It opens up your eyes for the unusual, for new things, insights and new possibilities.


Ik heb dit geprobeerd te verwoorden in een klein gedicht. Het is in het engels, ik zal proberen het te vertalen naar het nederlands:

Bevrijd je volledige potentie
Laat je passie/geest vrij
Vergeet hoe het vroeger was
En hoe “het hoort” te zijn

***

Vrees de chaos niet
Laat de orde los
Want in chaos huist de creatie
Van dingen die we nu nog niet kennen

I also tried to phrase this in a little poem. It is in english, I will try to translate it to Dutch. (see above)

Leuk detail: Het lettertype dat ik gebruikt heb is Alice in Wonderland (http://www.dafont.com/alice-in-wonderland.font) / Funny detail: The lettertype I used is called Alice in Wonderland (http://www.dafont.com/alice-in-wonderland.font)

Bij de envelop ging ik ook nog los, leuk gespeeld met stempels en mooie kleuren (adressen zijn eruit verwijderd)/ I went wild with the envelop, I played with the stamps and pretty colors. (adresses edited out)

Is het erg duidelijk dat dit mijn eerste project was met de Cuttlebug? Ik wilde natuurlijk gelijk vanalles uitproberen. / Is it very obvious this was my first project with the Cuttlebug? I wanted to try out lots of things ofcourse!

Papieren kerstster / Paper star

Op verschillende sites een mooie ster gezien, en deze ben ik zelf ook gaan maken.

/ On several sites I’ve seen a lovely paper star, I was inspired to make it myself too.

Bronnen / sources:

Craftideas.info

Hier gaan we dan. Ik heb eerst een vierkant gemaakt van een A4 vel. Ik heb niet het sjabloon uit de tutorial van Craftideas gebruikt, ik heb mijn eigen sjabloon gemaakt. Ik heb het vierkant in 12 stukken verdeeld, dus welke maat je vierkant ook is, verdeel de lengte (L) door 12 en teken steeds kleinere vierkanten met die maat. Teken een diagonale lijn van de ene hoek naar de andere. Nu weet ik even het nederlandse woord voor “offset” niet, het is een tekenterm. Daarmee wordt bedoeld dat je de lijn op een afstand x van de oorspronkelijke lijn herhaalt. Doe dit met de diagonaal, teken een paralelle lijn op 1/12L aan beide zijden van de diagonaal. Het papier tussen deze twee laatste lijnen is de “ruggegraat” van je ster.

So here we go. I first made a square out of an A4 sheet of paper. I didn’t use the template of the tutorial above, but just drew my own lines. I divided the square into 12 sections, so whatever size your square is, divide the length of the sides by twelve and draw smaller rectangles. Draw a line from one corner to the opposite corner on the far end. Now, offset that line 1/12th of the length of the side of the square to both sides. The paper between those lines will be the “backbone” of the star.

Gum de lijnen op de ruggegraat uit om fouten bij het snijden te voorkomen. Afhankelijk van je voorkeur kan je het sjabloon nu overtrekken met een marker en het op deze manier gebruiken als sjabloon (via carbonpapier overtrekken op het uiteindelijke papier), of je kan het sjabloon nu al uitsnijden en dit bovenop je papier leggen en dan weer snijden. Ik heb dit laatste gedaan, zodat ik geen potloodlijnen op mijn sterrepunt zou hebben.

Erase the lines inside the backbone, to avoid cutting mistakes. Depending on your preference, you can either trace the lines with a black marker so you can retrace the template onto your piece of paper, or you can cut the template and lay it on your piece of paper and cut the paper then. I used the last way, so I didn’t end up with lines on my star-paper.

Mijn eerste vierkant was nogal groot. Te groot. Daarna heb ik een klein vierkantje gemaakt van het restje A4. Dat was weer te klein. Toen begon ik te variëren, Ik maakte gebogen lijnen. Dat zag er aardig uit maar het verschil met rechte lijnen was niet zo groot. De kans om verkeerd te snijden is groter en het tekenen kost meer moeite, dus ik maakte nog maar een recht vierkant. Deze keer was de maat goed.

My first square was rather big. Too big. Then I made a small square from the remains of the A4. That was too small. Then I started making a variation, I put curves in the rectangles. That was kind of nice, but the effect was not that great. I mean, it didn’t look terribly different from the straight lined model and it took lots more time and had more room for errors, so I made another square. This time, the size was right.

Ik maake mijn sjabloon, sneed 7 vierkanten uit en lijmde iedere punt in elkaar. Ik had 1 extra vierkant, ik rekende op 6 voor de ster.

I made my template, cut out 7 squares, and glued them up. I had 1 extra square, I was counting on 6 squares for the star.

Ik rolde twee hoeken tegelijk op, beginnen bij de buitenste en dan eentje overslaan en die daarna mee oprollen. I rolled two corners at a time, start with the outermost square, skip one and roll the next one along.

Ik heb de onderkanten van de punten niet aan elkaar gelijmd zoals in de tutorial. Ik heb een gat in de onderkant gemaakt en daar een stukje bloemdraad doorheen gedaan. Daarna heb ik de zijkanten van de punten aan elkaar gelijmd. Ik heb niet goed op de orientatie van de punten gelet toen ik ze aan de draad reeg, dat had ik wel moeten doen. Nu heb ik een buiten-vierkant aan een 2e buitense vierkant moeten lijmen, dat ging niet altijd even makkelijk.

didn’t glue the bottom together like the tutorial, I punched a hole through it and put a piece of iron wire through it. Then I glued the sides together. I had not paid attention to the orientation of the points when I put them on the wire, I should have done that. Now I glued an outer-square against a 2nd outer square. Outer-square on outer-square would be easier gluing I think.

Uiteindelijk stonden de punten wat onder spanning en de lijm liet los. (Ik was te ongeduldig om het goed te laten drogen voordat ik de laatste punt wilde lijmen.) Ik heb een 7e punt toegevoegd om de spanning te verminderen.

In the end, there was quite some tension on my star, and the glue let go (I was too impatient to let it dry properly before trying to glue the last one in place). I added a 7th point.

Ik heb de ster bespoten met een sneeuw-spray die ik al heel lang had staan. 7 jaar? Langer? Ik had het nog nooit gebruikt. Dat had ik ook nu niet moeten doen, want het “droogt” niet. Het is makkelijk verwijderbaar, te makkelijk: Ik kan het nu nog van de ster afvegen. Ik had mooier papier moeten gebruiken of zoals ik eerst dacht, de punten with spuiten met gewone witte verf. Ach ja, volgend jaar weer.

Then I sprayed it with a can of some kind of snow stuff which I had for aaaages (dunno, 7 years?) and have never used before. I shouldn’t have used it now either, as it doesn’t dry. I can still wipe it off easily now. I should have used prettier paper or spraypainted it white on the edges. A well. Next year.

Als laatste nog wat glitterlijm toegevoegd. Er lagen wat stripjes papier om me heen die een beetje krulden, dat zag er wel leuk uit. Ik heb ze nog iets meer gekruld en aan de punten gelijmd. Klaar! En het ziet er niet eens zo slecht uit!

I added some sprinkleglue. I had some pieces of paper lying around which where a bit curly, I curled them some more and glued them to the points. Star done! And it doesn’t look all too bad I think!

Nog een papieren kerstbal / Another Christmas ball ornament

Geinspireerd door deze foto van…/Inspired by this picture from…

Christmas Ornaments Decorating Ideas for Christmas Tree » indecorating.com.

en nog meer inspiratie van… /and another inspiration from…

Homemade gifts made easy & Oh My! Handmade Goodness  (ballen met 2 segmenten / ornaments with 2 segments)

…ben ik aan de slag gegaan om zelf zo’n bal te maken. Ik vond die eerste bal met 3 vakken erin toch erg mooi, dus die wilde ik namaken. Ik heb een testversie gemaakt, rondjes tekenen met een schoteltje, plakken, losmaken en opnieuw lijmen. De testversie vond ik te groot, dus een kleinere versie gemaakt. Ook had ik bij de testversie meer rondjes gebruikt dan nodig. Ik denk dat ik het aantal cirkels nog kan verminderen, nu heb ik 2 verschillende kleuren cirkels gebruikt, maar zoals te zien is in de afbeelding kan je denk ik ook 1 soort papier gebruiken en het middelste segment “verven”./ …I went to work to make a ball like that myself. I really liked the first ornament with 3 segments, so I wanted to make one of those. I made a testversion first, drew circles with a teacupplate, glued it, disassembled it and glued again. The testversion was too big, so I made a smaller version. Also I used more circles then needed at the testversion. I think I can reduce the amount of circels needed even more, I now used 2 kinds of papercircle for 2 colours, ofcourse, like is shown in the picture, you can just use 1 type of paper and “dye” the middle segment.

Testversie / testversion

Testversie gesloten - Testversion closed

De uiteindelijke versie moet nog gelijmd worden en verder versierd. Ik heb 120 g papier gebruikt, het zal beter lukken bij iets dunner papier (niet te dun want ik denk dat het dan scheurt). Tip: maak eerst een proefversie met paperclips, zo zie je waar je moet lijmen! / The last version still needs to beglued up and decorated even more. I used 120g paper, I think it will be better to use thinner paper. (Not too thin because it might tear!) Tip: Make a testversion with paperclips first, this way you see where you need to pt the glue for best results.

Bovenkant, er staat flink wat spanning op / Upper side, there is quite some tension on the paperclips.

Nu nog lijmen en versieren – now only glueing and decorating