I wish you a fairy good birthday!

This card is based on CPS#38.

It’s pretty obvious how it has been made I think, except for the Tattered Angels Glimmer Mist on the fairy card, that doesn’t show well on the scan.  And yes,iIt’s a green fairy, she’s close to nature 🙂

CPS # 38

With this card I would like to enter in the following challenges:

Unlock your creativity – Verjaardagskaart in paars en roze- birthdaycard in purple and pink

Deze verjaardagskaart heb ik voor mijn zus Kim (www.viltalakim.com) gemaakt. Ze houdt van de heldere intense kleuren zoals paars en roze, dus ik heb karton in die kleuren uitgezoch. Dit jaar staan haar een aantal spannende dingen te wachten, namelijk misschien een reis naar Brazilië om daar workshops te geven, en een al geboekte reis naar India met haar familie maar ook voor het vilten. Haar droom is om haar baan als leraar te kunnen stoppen en om zich volledig te focussen op haar viltkunst, en om daarmee de kost te verdienen. / This birthdaycard was made for my sister Kim, from Viltalakim.com. She loves bright colours like purple and pink, so I started by selecting cardstock in that colour. This year her has a lot of exciting things for her in store, with a possible trip to Brazil and a definite one to India for her crafting. Her dream is to quit her dayjob as a teacher and become a fulltime feltartist, to make a living with her art.


De kaart begint vrij georganiseerd van links. Naar rechts toe wordt het allemaal wat chaotischer. Het idee hierachter is dat het dagelijks leven veilig is omdat het bekend is, maar dat kan ook begrenzend werken. Het creëert onzichtbare grenzen aan je horizon, grenzen waar je je niet bewust van bent want het zijn grenzen gecreëerd door je gewoontes, je routine en de veiligheid van het bekende.
The card starts out quite organized, from the left side. As you go to the right it  gets more chaotic. The idea behind this is that daily life is safe because it’s known, but can be restricting. It creates invisible boundaries on your horizon, boundaries you’re not aware of because it’s boundaries of habits, of “being used to”, of routine and of the safety of the known.

Een verandering maken in je levensloop kan voelen alsof de grond onder je beweegt, je stabiele leven is misschien plotseling ineens heel kwetsbaar. Het is weer het grote onbekende, chaos, wat beangstigend kan zijn en een reden voor mensen is om geen nieuwe dingen te proberen. Het weerhoudt mensen ervan om een nieuwe stap te maken of om hun leven om te gooien. Mijn zoontjes kruipt nu als een speer en is bezig met te leren hoe hij moet staan, zijn wereld verandert een hoop en vaak deze eerste paar jaar. Hij ziet de limieten of grenzen nog niet, hij staat open voor nieuwe ervaringen. Natuurlijk kan dit beteken dat je jezelf pijn doet (van de commode afvallen omdat je niet weet dat eraf vallen pijn doet; dat is nog niet gebeurt maar hij probeert zichzelf soms wel zo ongeveer te lanceren!), maar het betekent ook dat je je grenzen verlegt en misschien iets bereikt waarvan anderen dachten dat het onmogelijk was. Het besef dat iets niet mogelijk is is simpelweg niet aanwezig, en daarom is de kans dat het lukt groter. Dat is ook waarom soms leken de beste ideeën hebben, ze worden niet gelimiteerd door hun kennis over het onderwerp. / To make a shift in your lifepath can feel like the ground is moving, your stabile life is suddenly maybe fragile. It is the big unknown again, chaos, which can be scary and a reason for people not to try new things. It prevents people from taking a new step or turn their life around. My little boy is speed-crawling now and learning to stand, his world is changing a lot these first few years. He doesn’t see the limits or boundaries yet, he is open to lots of new experiences. Ofcourse, it means you might get hurt (falling off a dressing table because you don’t realize dropping off it hurts – luckily that didn’t happen yet but he still tries to hurl himself off it), but it also means you stretch your limits and might even realize something others thought where impossible. The notion of something being impossible is simply not there, and therefor the chance to succeed is a lot bigger. That is why sometimes people who do not have knowledge of a certain matter come up with the best ideas, because they are not restricted by their knowledge of things (about that matter) that do not work.

Terug naar de kaart. Chaos dus – het kan beangstigend zijn, het kan betekenen dat je gekwetst raakt of dingen op moet geven die je dierbaar zijn, of dat je een zekere stabiliteit verliest, maar het maakt het ook nieuwe creaties mogelijk, nieuwe ideëen. Het vernietigt de grenzen van routine, het “gewone”. Het opent je ogen voor het ongewone, voor nieuwe dingen, inzichten en mogelijkheden./ Back to the card. So about chaos – it can be terribly scary, it can mean you get hurt or you have to give up things that are precious, or lose a certain stability, but it also enables the creation of new things, new ideas, it destroys the boundaries created by routine, safety, and “the usual”. It opens up your eyes for the unusual, for new things, insights and new possibilities.


Ik heb dit geprobeerd te verwoorden in een klein gedicht. Het is in het engels, ik zal proberen het te vertalen naar het nederlands:

Bevrijd je volledige potentie
Laat je passie/geest vrij
Vergeet hoe het vroeger was
En hoe “het hoort” te zijn

***

Vrees de chaos niet
Laat de orde los
Want in chaos huist de creatie
Van dingen die we nu nog niet kennen

I also tried to phrase this in a little poem. It is in english, I will try to translate it to Dutch. (see above)

Leuk detail: Het lettertype dat ik gebruikt heb is Alice in Wonderland (http://www.dafont.com/alice-in-wonderland.font) / Funny detail: The lettertype I used is called Alice in Wonderland (http://www.dafont.com/alice-in-wonderland.font)

Bij de envelop ging ik ook nog los, leuk gespeeld met stempels en mooie kleuren (adressen zijn eruit verwijderd)/ I went wild with the envelop, I played with the stamps and pretty colors. (adresses edited out)

Is het erg duidelijk dat dit mijn eerste project was met de Cuttlebug? Ik wilde natuurlijk gelijk vanalles uitproberen. / Is it very obvious this was my first project with the Cuttlebug? I wanted to try out lots of things ofcourse!

Deel 2 scrap kaart

Nou eindelijk dan, met wat vertraging, deel 2 van de post.

Hier kan ik vrij kort zijn, het meeste werk was het wit maken van het geheel. Nu is het tijd om te kijken hoe ik alles wil hebben, ik heb eerst alles los neergelegd en er daarna een foto van gemaakt ter referentie.

Daarna alles min of meer op dezelfde plek vastgelijmd. Tijdens het lijmen merkte ik dat de foto’s niet mooi over elkaar willen plakken en heb ik alsnog stukken uitgesneden zodat de foto’s op dezelfde hoogte liggen en tegen elkaar aan ipv over elkaar heen.

Als laatste enkele lagen mod podge erop, tussentijds veel schuren met korrel 400 schuurpapier en een beetje water. Als laatste nog een blanke laklaag (vernis) erop gespoten en er twee gaatjes in geboord.

Oh, de achterkant! Daar heb ik de “verjaardags” tekst op gezet. Ik heb een mooi lettertype uitgekozen, vergroot naar de juiste maat, een extra oud klein plat beeldschermpje aangesloten op de computer en deze plat gelegd en zo de letters overgetekend op papier. (Je moet toch wat als de printer stuk is.)

Daarna de letters uitgesneden… pfoehee, wat een werk. Ik weet niet meer wat mijn oorspronkelijke idee was, maar het was niet om het sjabloon te gebruiken om te stempelen. Volgens mij om de letters over te trekken op de kaart. Als ik van te voren bedacht had dat ik ging stempelen dan had ik wat ander papier gekozen, of dit blaadje eerst op wat steviger papier/plastic geplakt en dan gesneden.

Hierna lekker kleuren gemengd op een bord, ik wilde veel in elkaar overlopende kleuren. (Zie ook het bloemetje voor op de kaart.

Het vel aan de linkerkant is inpakpapier voor glaswerk, dat dunne spul, hoe heet het ook weer… Ik had ergens gelezen dat je er Washi tape mee kon maken, helaas lukte dat niet geweldig maar ik kan het wel weer gebruiken voor andere projectjes 🙂 Het blauwe blokje met de brandweerauto is eigenlijk een van mijn eerste projectjes, dat samen met een plankje zorgt ervoor dat we het muziekmobiel aan het bed van m’n zoontje op kunnen hangen, het bestaande bevestigingssysteem van het mobiel paste niet op het bedje.

Enfin, we hebben het nu over de kaart. De letters waren nog niet goed leesbaar, dus wat blauwe en witte verf aangebracht voor het contrast.

Zie hier het resultaat:

Achterkant:

Voorkant: