Home » Algemeen / other » Zou je het zeggen als…Would you tell me if you think my project failed?

Zou je het zeggen als…Would you tell me if you think my project failed?

Voor Nederlands, scroll naar beneden. Aangezien veel Nederlanders ook Engels kennen heb ik besloten de hoofdtaal van het blog Engels te maken, en de Nederlandse vertaling als 2e taal erbij te zetten in het grijs cursief.

Would you tell me if you don’t like my card?

Your preferences, taste and opinion

It’s never easy to give or receive negative critisism. It’s never fun to hear, but it helps you grow. So to me, you can say if you do or do not like something, but if you do, state why. Maybe you don’t like the colour? That’s your opinion, and although I do not know you I do value your opinion. It lets me view my project through your eyes.

A somewhat more objective (or colletive?) opinion could be the colourcomposition and the layout. Do you see things that just don’t look right? Even if it’s only a feeling, a “I don’t know what, but it doesn’t seem right”, just let me know. This might be easier to analyse: The proportions are wrong, these two colours make it a bit dull/pale, there is not enough contrast (like I think now of my Autumn Leaves card). Please also do tell me what should be different to make it work.

Also tell me if you see me having trouble or messing with a certain technique, especially if you know of an easier way to achieve the same result!

Tell me if you don’t like my project.

So yes please, tell me and give me tips or alternatives. That is constructive criticism. But please, also mention something you really like (if there is any), then I know that I can be confident about that!

In short: I love feedback! Tell me what you like and don’t like at my projects, and if possible, tell me why!

I do understand it’s hard to give “negative” critisism but I’ll do my best to read your message like you wrote it with a friendly smile and the best intentions!

Zou je het zeggen als je mijn kaart niet mooi vindt?

Jouw voorkeur, smaak en mening

Het is niet makkelijk, negatieve kritiek geven of ontvangen. Het is nooit leuk om te horen, maar helpt wel om te groeien. Dus wat mij betreft mag je zeggen dat je iets niet mooi vind, maar onderbouw het dan ook waarom: je houdt bijvoorbeeld niet van de kleur.  Het is jouw mening, en alhoewel ik je niet ken hecht ik er wel waarde aan, het laat me kijken door jouw ogen.

Een ietwat objectiever iets is bijvoorbeeld de kleursamenstelling en compositie. Zie je daar dingen die niet kloppen? Ook al is het alleen gevoelsmatig, geef dit gewoon aan. Dit is vaak makkelijker te onderbouwen: De verhoudingen kloppen niet helemaal, deze twee kleuren maken het allemaal wat flets of somber, of er is te weinig contrast (zoals ik achteraf vind in mijn Autumn Leaves kaart.) Zeg dan niet alleen wát er niet klopt, maar hoe het wel zou kloppen.

Zie je me stuntelen met een techniek of iets moeilijk doen wat ook makkelijk kan? Vertel het me!

Zeg het me als je mijn kaart niet goed vind.

Dus ja, alsjeblieft, zeg het me wanneer je mijn projecten niet goed vind, leg uit waarom en geef alternatieven. Dat is opbouwende kritiek waar ik iets mee kan. Wat ik dan wel fijn zou vinden is als je ook een positief punt zou willen noemen, dan weet ik dat ik daar goed mee zit.

Kortom: Ik hou van feedback, zeg me wat je goed en slecht aan mijn kaarten/projecten vindt!

Ik snap dat het ook moeilijk is om “negatieve” kritiek te geven, maar ik zal proberen je bericht te lezen alsof je het schrijft met een vriendelijke glimlach en de beste bedoelingen!

It is always a little gift when someone took the time to comment, feedback is much appreciated. / Het is een klein cadeautje wanneer iemand een reactie achterlaat, feedback wordt gewaardeerd!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s