Home » Papier / paper » Decoupage » Decoupage van een beschuitblik – decoupaging a dutch crisp bread-can

Decoupage van een beschuitblik – decoupaging a dutch crisp bread-can

For english, scroll down.

Hier het begin van nog een poging om te “decouperen”. Is dat wel een werkwoord? Decoupage is ook een term die in de filmwereld gebruikt wordt, wie weet zeg ik nu wel iets heel raars door het als werkwoord in deze context te gebruiken…

Nu ik in de ban van decoupage ben kijk ik continu om me heen naar voorwerpen die ik kan decouperen. Dat zijn dan voornamelijk voorwerpen die ik anders zou weggooien: glazen potjes,groenteblikjes, en zoals nu: een oud licht verroest beschuitblik dat dienst deed als verfmengstokjeshouder. Er zit wat relief in, maar ach, dat kunnen we ook decouperen.

Beschuitblik

Het oude bolletje beschuitblik

Vrolijke kleurtjes! Lekker roze! (servetten van de Albert Heijn) Laat ik nu eens vooruit plannen en alvast wat afmeten en de juiste maten uitknippen. Het blik is wat geschuurd met een schuursponsje.

Voorbereidend werk

Alles ligt klaar - Everything ready

Omdat een donkere ondergrond erg doorschijnt verf ik het blik eerst lichter. Gewoon met goedkope acrylverf. Geen idee of dat goed is, maar ik zie wel of dat werkt. Ik hou van uitproberen zoals je merkt. Er zitten wat kleine lichtblauwe accenten in het servet, deze wil ik beter uit laten komen dus ik gebruik ook lichtblauw als ondergrond. Wat eigenlijk volgens mij onzin is, op wit komt het namelijk nog beter uit, denk je niet?

Na het verven vond ik de kleur eigenlijk best wel erg mooi. Toevallig had ik nog servetten in die kleur blauw (ook van de AH), dus dan doen we het deksel in die kleur! Eerst het deksel decouperen, want de bus is nog nat.

Geverfde blik - painted cannister

Geverfde blik - painted cannister

Ja, dat blauw is mooi. Dan maar de hele bus met dat blauwe servet decouperen. (Bereid je je werk eens een keertje goed voor…) Hier het resultaat na het opbrengen van het servet, nog voor de eerste laag over het servet heen. Ik denk dat ik toch eens met decoupage papier moet gaan werken, het gekreukel van de servetten zorgt niet direct voor een “geverfde” look. Alhoewel. Nu, een vernislaag en een dag later en op 2 meter afstand, ziet het er eigenlijk wel best aardig uit. Ik heb het nog niet gedurft om het deksel weer goed op de bus te doen, ik denk namelijk dat het niet past en ik het servet er daarmee weer van de bovenrand af haal.

Verder deze week het vervolg.

Eindresultaat van het eerste gedeelte - End result first part

Here is the start of another attempt to “decoupage”. Is that a correct verb at all? I know that decoupage is (at least in Dutch) a word that is used in the filmindustry. Who knows what I am saying now by using this word in this context…

Now that I am obsessed with decoupage, I’m continuously looking around at home to objects I can practice on. Mostly objects that I would throw away otherwise, like glass jars, vegetable cans, and like now, an old slightly rusted “beschuit”cannister that served as a paint-mix-sticks-cannister.(Beschuit: a very dry.. eh.. how to explain…well, here’s a link: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Rusk  Seems it is called rusk in english.) There is some relief inthe cannister, but I can decoupage on that just as easily.

[edit:” dutch crisp bread” is also a good translation.]

Happy colours! Bright candy pink! (From a big grocery “Albert Heijn”) Let’s plan ahead this time and measure some stuff and cut out the parts in the right sizes. I sanded the cannister ligthly first with a sandinsponge.

Because a dark surface protrudes through the napkin I paint the cannister in a lighter shade first. With regular very cheap acryllic paint. No idea if that will work or not, but I’ll notice eventually. I like to try things out. There are some small light blue accents in the napkin, I want these to show more on the cannister so I use lightblue as background. I suspect that doesn’t matter as it would show better even on white, don’t you think?

After painting it I looked at it and liked the colour. By chance, I still had some napkins in that colour blue (Also from the AH, as we call the Albert Heijn), so I’ll do the lid in those napkins! First I decoupage the lid, as the cannister is still wet.

Yes, I like the blue! Pretty! Let’s do the whole cannister with the blue napkin. (yeah, see how good it is to prepare and do stuff in advance?) Here the result after adding the napkin, even before the first layer across the napkin. I think I have to try decoupaging with decopatch paper sometime soon as the wrinkling of the napkin doesn’t really look like it’s painted on the surface. Although..now, a layer of varnish (mod podge) and a day later and on a distance of 2 meters it looks kind of nice. I didn’t dare yet to put the lid on the cannister though, as I think it will not fit anymore and I’ll just rub off the napkin on the upper part off the cannister.

Next part of the project later this week!

It is always a little gift when someone took the time to comment, feedback is much appreciated. / Het is een klein cadeautje wanneer iemand een reactie achterlaat, feedback wordt gewaardeerd!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s